שאלון 801 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כיתה י')
43:04:24
19 פרקים
472 סרטונים
שאלון 35802 / 35381 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
35:42:59
18 פרקים
376 סרטונים
שאלון 35803 / 35382 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
36:10:13
14 פרקים
371 סרטונים
קורס סטטיסטיקה ב' 30112 / 30204‎
45:31:50
32 פרקים
467 סרטונים
שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל
60:56:44
17 פרקים
631 סרטונים

קורס סטטיסטיקה א' 30111 / 30203

קורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי החברה א 30111 

8 יחידות לימוד בשני כרכים:

כרך ראשון - סטטיסטיקה תיאורית

יחידה 1 - מבוא לעולם הסטטיסטיקה

יחידה 2 - תיאור נתונים - מדדי מרכז

יחידה 3 - תיאור נתונים - מדדי פיזור

יחידה 4 - התפלגות נורמלית

יחידה 5 - מדדי קשר סטטיסטיים

כרך שני - הסתברות

יחידה 6 - הסתברות במרחב בדיד, חלק א

יחידה 7 - הסתברות במרחב בדיד, חלק ב

יחידה 8 - משתנה מקרי

 

 

30203  מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

פתרון ממן בסטטיסטיקה/ שיעורים בסטטיסטיקה א' / מרתון בסטטיסטיקה/ סטטיסטיקה אופ

 
628 סרטונים
30 פרקים
63:50:27
 

פרקים

OPEN BOOK