מתמטיקה 3 יחידות לימוד

3 יחידות לימוד

ברמת 3 יחידות לימוד שלושה שאלונים. שני השאלונים הראשונים הם שאלוני צבירה, השאלות לקוחות ממאגר שאלות, ניתן לשאול עד שתי שאלות שלא מתוך המאגר. התלמיד יכול לענות על כל 6 השאלות בשאלון, אך חובה עליו לצבור ניקוד השווה לארבע שאלות מלאות.

במסמך זה מפורטים נושאי הלימוד בכל אחד משלושת השאלונים, וכן מבנה ההיבחנות.

מבנה ההיבחנות

מספר השאלון

משקל הבחינה

משך הבחינה

35801/35183

25%

שעה ורבע

35802/35381

35%

שעה וחצי

35803/35382

40%

שעתיים

  • תלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה ייבחנו בשאלון הראשון ברמת 3 יחידות (35801) בשאלון פנימי.  בשאלונים השני (35802) והשלישי (35803) ייבחנו התלמידים במבחן חיצוני.

OPEN BOOK