מתמטיקה 4 יחידות לימוד

4 יחידות לימוד

ברמת 4 יחידות לימוד שני שאלונים. במסמך זה מפורטים נושאי הלימוד בכל אחד מהשאלונים, וכן מבנה ההיבחנות.

מבנה ההיבחנות

שאלון ראשון (35804) - 65%      

משך השאלון: שלוש שעות וחצי

שאלון שני (35805) - 35%   

משך השאלון: שעה ושלושה רבעים

פרק א': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

שאלות מילוליות: קנייה ומכירה, תנועה, גאומטריות,

גאומטריה אנליטית

הסתברות

פרק ב': בחירה של שאלה 1 מתוך 2

גאומטריה במישור

טריגונומטריה במישור

פרק ג': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

חדו"א של: פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות (חשבון דיפרנציאלי, חשבון אינטגרלי, בעיות קיצון)

פרק א': בחירה של שאלה 1 מתוך 2 שאלות

סדרות: חשבונית, הנדסית

טריגונומטריה במרחב

פרק ב': בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות

בעיות גדילה ודעיכה

חדו"א של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות. (חשבון דיפרנציאלי, חשבון אינטגרלי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN BOOK