מתמטיקה 5 יחידות לימוד

5 יחידות לימוד

ברמת 5 יחידות לימוד שני שאלונים. 

מבנה ההיבחנות

שאלון ראשון (35806) - 60%    

משך השאלון: שלוש שעות וחצי

שאלון שני (35807) - 40%      

משך השאלון: שעתיים

פרק א': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

שאלות מילוליות: בעיות תנועה, בעיות הספק

סדרות: סדרה חשבונית, הנדסית

הסתברות

פרק ב': בחירה של שאלה 1 מתוך 2

גאומטריה במישור

טריגונומטריה במישור

פרק ג': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

חדו"א של: פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות  וטריגונומטריות

חשבון דיפרנציאלי, אינטגרלי , בעיות קיצון

פרק א' : בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות

וקטורים

טריגונומטריה במרחב

גיאומטריה אנליטית

מספרים מרוכבים

פרק ב': בחירה של שאלה אחת מתוך 2 שאלות

בעיות גדילה ודעיכה

חדו"א של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות  (כולל שילוב עם פונקציות פולינום, פונקציות רציונליות ופונקציות טריגונומטריות)  

(חשבון דיפרנציאלי, חשבון אינטגרלי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN BOOK